طراحی انواع قطعات صنعتی

طراحی و تدوین مدارک فنی ،‌ تهیه و تدوین استانداردهای بین المللی و شناسنامه فنی قطعات، طراحی و انتخاب فرایند تولید بهینه ،‌ طراحی OPC و FPC جهت تولید محصول، طراحی سیستم های انتقال مواد، طراحی مخازن تحت فشار و ذخیره، طراحی تجهیزات صنعتی، طراحی قطعات صنعتی، طراحی قطعات یدکی مورد نیاز صنایع، طراحی ابداعات دستگاههای جدید (Creative Design )  ،  طراحی قطعات و مجموعه های مونتاژی (Product Designing)،