خدمات طراحی صنعتی

انجام پروژه های مهندسی معکوس قطعات و ماشین آلات صنعتی در کمترین زمان و بیشترین دقت و کارآیی،
تخصص و توانمندی شرکت طراحی نگار، دستاورد سالیان متمادی کار حرفه ای در این زمینه بوده است. تفاوت و تمایز در پروژه های شرکت طراحی نگار حاصل بهره گیری از نیروهای متخصص و سرمایه های ارزشمند انسانی است که با همتی متعالی و برای اهدافی بلندمرتبه در این مجموعه همکاری می کنند و نماد افتخار این شرکت اند.

روند انجام مهندسی معکوس به شرح زیر توسط شرکت طراحی نگار انجام می پذیرد:
1. بررسی اجزاء و متعلقات سیستم و روابط بین آنها
2. اندازه برداری قطعات با استفاده از تجهیزات اندازه گیری
3. آنالیز متریال
4. مدل سازی 3 و 2 بعدی قطعات
5. تلرانس گذاری ابعادی ساخت قطعات با لحاظ کردن مونتاژ قطعات و هم چنین امکانات ساخت و تولید
6. برنامه ریزی پروسه ساخت هر کدام از قطعات
7. تعیین متدهای مونتاژ و تهیه نقشه های مونتاژی
8. نظارت بر ساخت قطعات و مجموعه ها
9. تست قطعات در شرایط کاری و بر اساس استانداردهای مدنظر


متدولوژی مهندسی معکوس
•    تجزیه و  تحلیل عملکردی / اقتصادی
هدف از فاز جمع‌آوری یک پک کامل اطلاعات فنی درباره پروژه در حال انجام است. مستندات گردآوری شده و تولید اطلاعات و مستندات فنی مربوطه، اجرای مهندسی معکوس را آسان و دارای دیسیپلین می گرداند. با روشهایی چون شناسایی آیتم های مشابه، جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تولیدکنندگان و بررسی قطعات و ست های مونتاژی، مشخصات مرتبط با خرید قطعات، فهرست قطعات و شماتیکها ، اطلاعات اولیه برای بررسی پیکربندی و استارت هر چه دقیق تر و مهندسی تر پروژه خواهیم داشت.
•    ارزیابی اطلاعات و برنامه‌ریزی اولیه
هدف از انجام این مرحله، تعیین سطح اطلاعات ناقص مورد نیاز و نیز برآورد هزینه های اجرای مهندسی معکوس است. پس از تخمین هزینه،‌زمان و تخصیص منابع برای تولید این اطلاعات جهت تکمیل پکیج اطلاعات فنی، نمودار گانت چارت اجرایی پروژه ارائه ‌می گردد و نقشه ی روند کار بدست می آید.


•    آنالیز عملکرد و دمونتاژ
گروه مهندسی معکوس پارامترها و مشخصه‌های کلیدی ورودی و خروجی را شناسایی می کند. پس از شناسایی مولفه های ورودی و خروجی‌ با بهره گیری از دید مهندسی، طراحی آزمایشات، شبیه‌سازی نرم افزاری و ... باید عملکرد اجزاء با مستندات فنی جهت رفع مغایرت های احتمالی ممیزی شود.
در پایان این فاز پکیج ‌های اطلاعات فنی که در طول عملیات ممیزی عملکرد اجزاء و هم چنین ممیزی فیزیکی اجزاء ایجاد و تکمیل شده‌اند بعد از صحه‌گذاری، اطلاعات و دانش لازم جهت تهیه نقشه‌های سطح یک تامین خواهند کرد.
•    آنالیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
 این بخش بنیادی ترین قسمت مهندسی معکوس است و دربرگیرنده موارد زیر است:
    آنالیز متریال: با آنالیز شیمیایی و متالورژیک، مطالعه لایه‌های سطحی، اندازه‌گیری خواص مکانیکی، بررسی‌های ساختاری و عیوب انجام ‌می‌گیرد.
    بازبینی فرایند ساخت: بنابر نوع سطوح فیزیکی در قطعه، فرایند ممکن برای تولید این سطوح، بررسی تنشهای سطحی و ساختار میکروسکوپی و اندازه‌گیری بعضی از ویژگی‌های غیـــر بحرانی مانند صافی سطح که به طور فرعی در تشخیص فرایند ساخت کمک ‌می‌کند، انجام ‌می‌شود.
    آنالیز ابعادی: که شامل مراحلی چون اندازه‌گیری ابعادی، آنالیز تلرانس و آنالیز حساسیت است.
بهبود محصول و آنالیز ارزش
 با استفاده از اطلاعات جدید بدست آمده در حین فرایند و انجام بازنگری مهندسی ارزشی در حوزه های در نظر گرفته شده برای مهندسی معکوس ‌قادر خواهیم بود برخی از موارد پر هزینه مثل عیوب طراحی، اضافه کاری های طراحی، محدودیتهای بیش از حد نیاز در تلرانسها و ... را تعیین و قبل از تکمیل فرایند،‌ آنها را اصلاح کرد.
 برنامه‌ریزی فرایند تولید و تهیه ملزومات تضمین کیفیت
 خروجی این فاز به تهیه نقشه‌های سطح 3 منجر‌ می‌شود که در واقع ملزومات ضروری واحدهای طراحی، مهندسی و هم چنین کنترل کیفیت را برای دستیابی یا ساخت آیتم مورد نظر شامل ‌می‌شود. نقشه‌های سطح 3 دستاورد فرایند مهندسی معکوس هستند و شامل تمامی پارامترهای مستندسازی شده لازم جهت تولید یک محصول خواهند بود و هدف از انجام این مهم تصدیق دقت بسته اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید قطعات است.
تهیه مستندات نهایی
 در هنگام ساخت و تست نمونه اولیه (پروتوتایپ) ، امکان دارد بسیاری از نقشه‌های مهندسی و فرآیندهای تست، بازنگری و اصلاح ‌شوند که تمام سطوح Revision خورده از سطح صفر تا آخرین باید در پکیج اطلاعات فنی قرار داده شوند. با اضافه شدن اطلاعات گرد آوری شده از بازرسی‌ها و اطمینان کیفیت نمونه‌های تولیدشده، به پکیج اطلاعات فنی و پس از مطابقت با استانداردها در انتها یک بسته اطلاعات فنی فاینال در ارتباط با محصول به دست ‌می‌آید.

•    بهینه سازی قطعات بر طبق انطباقات و تلرانس های هندسی  ( GD & T )  
با بهره گیری از طراح ها و مستندات جدید تهیه شده هنگام فرآیند و اجرای بازبینی مهندسی ارزشی در موارد لحاظ شده برای مهندسی معکوس می توان برخی از حیطه های هزینه بر مانند عیوب طراحی،‌ اضافه کاری های طراحی،‌ بهبود در عملکرد،‌ بیش از حد نیاز بسته بودن تلرانس ها و مواردی این چنین را قبل از تکمیل فرآیند اصلاح کرد و مورد بازنگری قرار داد.
•    شبیه سازی و آنالیز نرم افزاری
کلیه تحلیل ها به کمک کامپیوتر با نرم افزارهای  Ansys ,  Abaqus  
•    تهیه گزارشات مهندسی
بخش مهمی از پروژه مهندسی و در واقع شالوده ی کار مهندسی را تهیه کلیه دستور العمل ها،‌ Check sheet و Data sheet ها تشکیل می دهد.
•    طرح های جایگزین
پیشنهادات جهت جایگزینی پارت های از رده خارج،‌ ارائه ی طرح  و نقشه جهت بهبود تجهیزات و جایگزینی.
توسعه طرح ها و امکانات فعلی با بهره گیری از دانش مهندسی مجدد (Re-Engineering)